ผัวเป็นทหารไม่ค่อยทำการบ้านเลยต้องไปวานคนข้างบ้านให้มาช่วยหน่อย

views