อุปกรณ์ครบมือก็ไม่ว่าแต่พอใช้แล้วต้องัดควยเข้าไปด้วยนะ

views